• Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe regulacje prawne. Ich zadaniem jest zdecydowane zwiększenie wpływów z VAT bez podnoszenia stawek podatku.

  • Tak opracowane zmiany zwiększają ryzyko rozliczeń VAT w firmie. Ryzyko dotyczy również osób obsługujących ewidencję i rozliczenia podatkowe.

    Nieznajomość nowych regulacji prawnych w procesie obsługi faktur może w konsekwencji prowadzić do pozbawienia wolności.

  • KONTROLUJ PROCESY BIZNESOWE I BEZPIECZNIE ROZLICZAJ PODATKI!

    Sprawdź swoją wiedzę na temat regulacji prawnych w zakresie VAT z dnia 01.12.2016r i nie daj się zaskoczyć!